Performance Support; buzzword in de wereld van Leren.

Performance Support
Share

Performance support

Met de introductie van het 70:20:10 principe doet ook de term “Performance Support” zijn intrede. Ik gebruik de Engelse term omdat ik er nog geen goede Nederlandse voor heb gevonden. Het onderwerp heeft mijn interesse omdat ik denk dat het leren binnen organisaties verschuift van het aanbieden van leeractiviteiten naar Performance Support. Voor mij betekent Performance Support: dat bieden wat iemand nodig heeft om zijn werk nu en straks goed te kunnen doen. Dat kan een leeractiviteit zijn maar hoeft niet. Het doel van deze blog is om (voor mezelf) duidelijkheid te scheppen in wat Performance Support betekent voor de rol van een opleidingsadviseur.

Van origine staat Performance Support voor een slimme elektronische ondersteuning op de werkplek. In dit artikel van Tulser kun je daar meer over lezen. Maar net als de Hackaton is geëvolueerd van ICT-vraagstukken naar maatschappelijke vraagstukken, kun je Performance Support ook breder zien.
De kern van Performance Support (PS) is dat je datgene biedt wat mensen nodig hebben om goed te presteren. Daarvoor moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: duidelijkheid over verwachtingen (wanneer presteert iemand goed),  bewustzijn van de context (welke veranderingen zijn te verwachten?) en de wil om te leren (growth mindset). Hoewel PS meer is dan leren is de wens om te leren relevant omdat het werk verandert en dus ook de benodigde support. Veranderen betekent leren.


Wat heb je nodig om goed te presteren?

Het antwoord op die vraag is de basis voor PS. Ik ga er hierbij vanuit dat aan de drie eerder genoemde randvoorwaarden is voldaan. Mijn tweede aanname is dat mensen over de juiste competenties voor hun werk beschikken en goed functioneren.

Voor goede prestaties zijn nodig:

  • snel toegang tot relevante informatie: vakkennis, werkinstructies/handleidingen, procesinformatie, stuurinformatie, beleidsinformatie en informatie over de organisatie
  • duidelijke (simpele) werkprocessen
  • goed werkende (ict)systemen
  • ‘hulp’mensen met specifieke vaardigheden (probleemoplossers, verbinders, strategen en ‘out of the boxers’)
  • feedback en waardering
  • reflectie en exploratie
  • coaching en training
  • goede werkplek en faciliteiten
  • stimulerende werkomgeving (cultuur, leiderschap)
  • veerkracht

http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/index.php/informatiemanagement/4076-informatiemanagement-volgens-stichting-kennisnet

Wat betekent dit voor de rol van een opleidingsadviseur binnen een organisatie?
De focus van de opleidingsadviseur ligt op leren. Als ik door die bril kijk naar wat nodig is voor goed presteren dan zie ik een belangrijke rol in het toegankelijk (laten) maken van informatie, het versterken van de genoemde vaardigheden, het beschikbaar stellen van trainingen en het bevorderen van een stimulerende werkomgeving.

Toegankelijk maken van informatie
Als ik denk aan de informatiehuishouding binnen de organisatie waar ik werk dan valt hier veel te winnen. Ik schat in dat een goede zoekfunctie voor de informatie die in systemen zit (Intranet, Kennisbank, ‘Harde schijven’) belangrijker is dan het ordenen van de informatie zelf. Informatie zit ook in mensen. Voor de opleidingsadviseur ligt ook een mooie rol weggelegd in het, mede door persoonlijk contact, slim delen en verrijken van kennis in mensen.

Versterken van vaardigheden
Binnen een organisatie gaat vaak veel aandacht naar de inhoud van het werk. Om goed te presteren is het ook belangrijk dat je de tijd neemt om stil te staan bij hoe je de dingen doet, hoe de samenwerking verloopt en hoe er aangestuurd wordt. Er ligt voor een opleidingsadviseur een belangrijke rol in het op de agenda houden hiervan en het versterken van de daarvoor benodigde vaardigheden.

Beschikbaar stellen van trainingen
Het beschikbaar stellen van trainingen blijft een belangrijke taak voor de opleidingsadviseur. Het gaat daarbij om het expliciteren van de leervraag, het geven van een opleidingsadvies, het slim inkopen en aanbieden van trainingen en het evalueren van het leerrendement. Ook het stellen van de vraag of een training het juiste middel is en het meedenken over alternatieven is onderdeel van deze taak. Dit wordt echter een bijtaak in plaats van een hoofdtaak omdat leren steeds persoonlijker wordt en meer op de werkplek gebeurt. Mensen zullen meer hun eigen weg vinden met steun van hun leidinggevende, collega’s en hun (online) netwerk.

Het bevorderen van een stimulerende werkomgeving
Gezien door de bril van een opleidingsadviseur gaat het hier vooral om een werkomgeving die leren stimuleert. Het is de rol van de opleidingsadviseur om te expliciteren wat daarvoor nodig is, dat binnen de organisatie op de agenda te houden en te faciliteren. De manier waarop de opleidingsadviseur dat doet verandert. In plaats van alleen te expliciteren draagt hij in zijn manier van doen zelf bij aan een lerende organisatie. En de faciliterende rol verschuift van het beschikbaar stellen van faciliteiten naar het zelf faciliteren. Ik denk dat de opleidingsadviseur één van de ‘hulp’mensen wordt die problemen helpt oplossen, mensen verbindt en helpt om afstand te nemen van de dagelijkse werkzaamheden en te kijken naar ‘het grotere plaatje’ om dat te kunnen doen wat nodig is voor een goede prestatie.

Ten slotte
De opleidingsadviseur is één van de mensen binnen een organisatie die zorgen voor Performance Support. Beleidsadviseurs, Communicatieadviseurs, P&O-adviseurs en Automatisering- en Informatieseringsspecialisten hebben daar ook een rol in. De scheidslijnen tussen deze rollen vervagen. Ik denk dat in de toekomst mensen met de benodigde expertise ingezet zullen worden voor Performance Support in plaats van dat het functies zijn.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.